Miben nyújt valódi alternatívát a KTM-Újbuda?

A Zsolnai-módszer elveit valló intézményünkben egy gyermekre, egy fiatalra a közoktatásban mérhető átlagokhoz képest ötször annyi idő jut, s a tanár-diák kapcsolat sem az alá-fölérendeltségen alapszik, hanem a közeli, bensőséges, bizalmi kapcsolaton.

Az ember csak akkor lehet sikeres az életben, ha diákéveiben lehetősége van képességeinek kibontakoztatására, elsősorban olyan módszerek pedagógia alkalmazásának köszönhetően, melyek az egyéni készségek fejlesztésére, a tehetséggondozásra, az egyén szabadságára és az ekképpen megvalósuló értékközvetítésre fektetik a hangsúlyt.

Mindezt olyan környezetben biztosítjuk (a XI. kerületben, a Feneketlen-tó szomszédságában), mely adottságainak köszönhetően inspiráló világot biztosít a kiváló munkára, a gyors és hatékony tanulásra, s nem utolsó sorban arra, hogy nyilvánvalóvá váljon: a tanulás nem kényszer és kötelezettség, hanem az emberiség egyik legizgalmasabb játéka.

Iskolánk nevében minden benne van, ami hitvallásunkat röviden összefoglalja. A KTM mozaikszó mögött ez áll: Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola (KTM) Újbuda. A gimnáziumi oktatásról pedig egészen más elveket vallunk, mint az a közoktatásban már hosszú évtizedek óta uralkodik.

Nem középszerű felkészültséget biztosítunk diákjaink számára, hanem a határtalan kibontakozás lehetőségeit, figyelembe véve a gyerekek egyéni képességeit, lehetőségeit, vágyait és nem utolsó sorban érzékenységét.

Pedagógiai elveink a gyakorlatban


  • Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola (KTM) Újbuda kiemelkedő környezet- és viselkedéskultúra megalapozását biztosítja a kezdetektől,
  • alaptantárgyakat oktató tanáraink magas szinten adják át tudásukat a nyelvi-, kommunikációs, matematikai-, társadalmi- és természettudományi területeken is,
  • mind a technikai, az esztétikai és a testi nevelésre komoly hangsúlyt fektetünk (tánc, mozgás, zene, színjátszás, hangszeres zenei oktatás),
  • tanulóink képességeit külön-külön figyelve működésüket - fejlesztjük, biztosítva a közös munka mellett az egyéni, illetve a kiscsoportos oktatási metódusokat is (fakultációk, sportkörök, kórusok, szakkörök),
  • korán felismerjük, hogy a gyermek miben tehetséges igazán, s ezt a továbbiakban mindvégig szem előtt tartjuk,
  • nyolcadik, illetve tizedik évfolyamtól nyelvvizsgára készítjük fel a nyelvtanulókat,
  • kiemelten odafigyelünk azokra a hallgatókra, akiknek bármilyen téren felzárkóztatásra van szükségük (személyre szabott fejlesztés, korrepetálás, a diszgráfia és a diszkalkulia professzionális kezelése).

Diákjaink szerint ezért jó hozzánk járni

1. Az iskola jó helyen van (Feneketlen-tó, Móricz Zsigmond körtér)

2. Az épület és a főiskola felnőttes környezetben van.

3. Van lift, amit használhatunk is.

4. A tanítás nem mindig 8-kor kezdődik.

5. Nincs csengő, jelentés, és hetes.

6. Jó a büfé, és van rendes ebédszünet.

7. A wc-ben mindig van wc papír.

8. A termek technikailag jól felszereltek, amit használunk is.

9. A padok nem fixek, lehet mozgatni.

10. A tanárok odafigyelnek ránk és kikérik a véleményünket.

11. A tanárok beszélgetnek velünk.

12. Ha valami gondunk van, összeül a kör, ahol mindenki elmondhatja, mit érez és milyen megoldást javasol az adott problémára.

13. A szülők bármikor bejöhetnek beszélni a tanárokkal, emailben elérhetők.

14. Bárki jelentkezhet, nem csak gazdagok.

15. Nem csak tantárgyakat, hanem az életben hasznos dolgokat is tanulunk pl. hogyan beszéljünk egymással, hogyan figyeljünk egymásra.

16. Megtanuljuk azt is, hogyan tanuljunk.

17. A különböző tagozatokon nagyon intenzíven tanulunk egy-egy dolgot.

18. Negyedévente szöveges értékelést is kapunk, ami sokkal többet elárul, mint egy jegy.

19. Az iskolai ünnepeket nem hagyományos módon, 4 fal között ünnepeljük meg.

20. Nem azért járunk, mert kötelező, hanem mert szeretjük.

21. Az órák többsége érdekes, a tanárok humorosak és minden egyes emberre külön figyelmet fordítanak.

22. Ebben az iskolában sokkal kedvesebbek a tanárok, mint egy átlag suliban. Mert ez nem egy átlag suli, ugyanis ebben a iskolában Zsolnai módszerrel tanítanak. A tanárok nagyon jól elmagyarázzák (elmesélik) az anyagot. Az osztálytársaim nagyon kedvesek és befogadók. Csak ajánlani tudom a KTM iskolát minden kedves diáknak...."