Felvételi

GIMNÁZIUMI TAGOZATAINK

0021 6 évfolyamos gimnázium Zsolnai kerettanterv szerinti oktatás; az első idegen nyelv az angol vagy a német a második idegen nyelv az angol vagy a német

0022 Nyelvi előkészítő 5 évfolyamos gimnázium 1. évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből+4 évfolyam Zsolnai kerettanterv szerinti oktatás; az első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német

0023 Képzőművészet emelt szinten 4 évfolyamos gimnázium Zsolnai kerettanterv szerinti oktatás az első idegen nyelv az angol vagy a német a második idegen nyelv az angol vagy a német emelt szintű oktatás vizuális kultúra tantárgyból felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik, de a további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük

0024 Informatika emelt szinten 4 évfolyamos gimnázium Zsolnai kerettanterv szerinti oktatás az első idegen nyelv az angol vagy a német a második idegen nyelv az angol vagy a német emelt szintű oktatás informatika tantárgyból felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik

0025 Dráma emelt szinten 4 évfolyamos gimnázium Zsolnai kerettanterv szerinti oktatás az első idegen nyelv az angol vagy a német a második idegen nyelv az angol vagy a német emelt szintű oktatás dráma tantárgyból felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik

Minden tagozaton kiemelt tehetséggondozást folytatunk!

Érdeklődni munkanapokon a 06-20-3320795 számon lehet.

Legfontosabb tudnivalók

Intézményünkbe a következő lépések során nyerheted el a felvételedet:

 • Kiválasztod a neked tetsző képzési formát az alábbiak közül

 • Általános gimnázium 9- 12. osztály emelt óraszámú képzéssel - matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia
 • ÉKP tanterv alapján 7 osztályos Gimnázium 7-13. osztály
 • Választás után szüleiddel bejössz az iskolába, kitöltöd a jelentkezési lapot, amelyet szüleiddel is alá kell íratnod
 • Jelentkezési lap kitöltése után, ha a felvételi követelményeknek megfeleltél, már is a Gimnázium tanulója lehetsz
 • A jelentkezés elfogadása után közösen a szüleiddel kitöltjük a beiratkozási lapot, amely során átvesszük tőled a következő dokumentumokat:
 • általános iskolai bizonyítvány
 • személyes adatlap
 • anyakönyvi kivonat (eredeti vagy másolat)
 • diákigazolvány kiállításának kérelmi adatlapja - a lakóhely szerinti illetékes önkormányzat állítja ki

Intézményünkbe - alapító okirata szerint - az alábbi tanulási zavarok megléte esetén is lehet felvételi kérelmet benyújtani:

 • Olvasás-, írászavarok BNO: F.81.0; F.81.1 (felszíni, fonológiai, kevert diszlexia)
 • Aritmetikai készségek zavara BNO: F.81.2 (grafikus, olvasási, emlékezeti, gondolkodási diszkalkulia)
 • Az iskolai készségek kevert zavara BNO: F.81.3 (aritmetikai, olvasási, íráskészségzavar együttes előfordulása)

Felvételi követelmények

Általános követelmény

A jelentkező diák nem kaphat elégtelen osztályzatot semmilyen tantárgyból év végén.

Általános gimnáziumi osztály emelt óraszámú képzéssel

 • Tanulmányi pontok (az általános iskolai 5., 6., 7. év végi és 8. félévi eredmények magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, földrajz, kémia és biológia tantárgyakból = maximum 100 pont)
 • A számított összesített eredmény nem lehet kevesebb 80 pontnál

ÉKP tanterv alapján 7 osztályos Gimnázium 7-13. osztály

 • Tanulmányi pontok (az általános iskolai 5., 6., eredmények magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, természetismeret tantárgyakból = maximum 50 pont)
 • A számított összesített eredmény nem lehet kevesebb 30 pontnál
 • A szülőkkel közösen folytatott orientációs beszélgetés során lehetőség van egyéni elbírálásra