Zsolnai Módszer

A Zsolnai-módszer
"A világot sosem akartam megváltani, megérteni annál inkább. A világmegváltáshoz nem kell sokat tanulni. A világ megértéséhez annál többet..." (Zsolnai József)
Iskolánk 2015 szeptemberében nyitotta meg kapuit minden olyan leendő diákja előtt, aki 5 és 7 évfolyamos gimnáziumi osztályainkba szeretne járni, részeseként egy olyan alternatív oktatási rendszernek, melynek alapjait Dr. Zsolnai József álmodta meg.
Zsolnai József olyan pedagógia modellt dolgozott ki életműveként, mely a magyar pedagógiatörténet legfontosabb személyei közé emelte a 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktorává lett nyelvész-pedagógust.
Zsolnai szerint készségfejlesztésnél nincs fontosabb. Az általa kidolgozott Értékközvetítő- és Képességfejlesztő Program (ÉKP) leglényegesebb része, hogy az alapvetően a közoktatásban is mindenütt kötelezően tanított tantárgyak mellett a művészeti és a tudományos képzés lehetőségeit is meg kell adni a tanulók számára, hiszen a készségtantárgyak válogatott formái szinte automatikusan előhozzák a gyerekekben rejlő, addig talán észrevétlenül megbúvó képességeket.
Az ÉKP a gyermeki kíváncsiságra és fogékonyságra épít. A tudományhoz és a kultúrához kapcsolódó tárgyak felkeltik a diákok érdeklődését a leginkább érintett életkorban, s a már korán felfedezett képességek továbbfejlesztése egész életre kiható lehetőségekkel szolgál a gyerekek, majd a fiatalok számára. Az ÉKP arra épít, hogy minden gyerekben ott rejlik a lehetőség, csupán megfelelő szakemberek segítségével fel kell tudni fedezni azt.
Minden, ami a gyerekkorban történik, meghatározza a felnőttkort, efelől nincs kétség. Éppen ezért lényeges, hogy gyermekünknek megadjuk a lehetőséget a határtalan kibontakozásra, s elvessük annak gondolatát, hogy a Zsolnai-módszer egyfajta jótékony burkot képez a gyerekek köré, akik aztán nem tudnak majd szembeszállni a világ prózai gondjaival.
A kreativitását kihasználni képes, és kamatoztatni bátor gyermek sikeres felnőtt lesz.

Értékközvetítő- és Képességfejlesztő Program (ÉKP) oktatási folyamata

 • játék és humor
 • test- és egészségkultúra
 • mindennapi élet kérdései közvetlenül
 • gazdaság és ökonómia
 • technika és technológia
 • tudománytörténet
 • környezetvédelem
 • társadalom, politika
 • jog
 • erkölcs, etika
 • vallás, vallásszociológia
 • művészet és esztétika
 • infokommunikáció
 • munka, munkamegosztás, munkatudomány
 • filozófia, világképek
 • történelem, kultúra és az ide tartozó módszertanok
 • népek és kultúrák
 • magyarság és a néperedet kutatása

Hogyan valósult meg a Zsolnai-módszer


Minden 1990-ben kezdődött. A rendszerváltást követően, élve az új világ lehetőségeivel, egy lelkes szakértőkből és pedagógusokból álló csapat megálmodta, majd nem sokkal később megalapította a KTM Várpalotai intézményét. Az iskola nem kevesebbet vállalt magára, minthogy anyaintézménye legyen egy olyan oktatási szisztémákat magába foglaló elgondolásnak, melyek a későbbi koncepciónak már a dolgok legelején lefektették az alapköveit (Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola). 1991-ben létrehoztuk az iskolával párhuzamosan működő Tehetségért Alapítványt, mely meghatározó segítője lett a KTM-Várpalotának. A cél ugyanaz volt, ami ma is, a KTM-Újbuda létrehozásakor: olyan akkreditált intézményi kereteket biztosítani a diákok és családjaik számára, melyek elősegítik, hogy a fiatalok valóban úgy tudjanak tanulni, ahogyan egyéni működésük azt megkívánja. A KTM-ben a tanulók magas szintű tudományos és művészeti képzésére van lehetőség, mára még szélesebb körben, ugyanakkor az oktatás során mindenek előtt a legfontosabb, hogy senkinek se kelljen szégyenkeznie egyéni elgondolásai miatt, vagy versenyhelyzetbe bonyolódnia, ha nem szeretne.

Ma, 2015-ben örömmel és büszkén jelentjük, hogy az anyaintézmény 25 éves fennállása után a KTM-Újbudával gazdagodott. Az új helyszínen, a Villányi úton a KTM minden innovációját magába foglaló oktatási univerzumban lehetőség nyílik arra, hogy akár 10 osztályt is megindíthassunk a jövőben, továbbadva a diákoknak azt a szellemiséget, mely Zsolnai József pedagógiájának szellemi hagyatéka.